AKCIJA POŠUMLJAVANJA 05.09.2013

Rotari klub Bijelo Polje realizuje niz aktivnosti pod sloganom “Učinimo dobru stvar za lokalnu zajednicu”. Prva u nizu aktivnosti planiranih za 2013-2014. godinu je akcija pošumljavanja koju je RC Bijelo Polje realizovao sa Volonterima Crvenog krsta i Ekološkom sekcijom OŠ Dušan Korać. Sadni materijal od 2000 sadnica je obezbijedila Uprava za šume Poslovna jedinica Bijelo Polje.

Pošumljavanje je obavljeno u subotu petog oktobra na području sela Sušica preko puta osnovne škole a RC Bijelo Polje je organizovao prevoz kao i hranu i osvježenje.

Tokom narednog perioda RC Bijelo Polje zajedno sa ostalim Rotari klubovima u Crnoj Gori obilježiće značajni jubilej 200 godina rođenja Negoša na Cetinju, kao i niz aktivnosti na području sedam opština na sjeveru koje teritorijalno pokriva RC Bijelo Polje.