200 GODINA OD ROĐENJA NJEGOŠA 19.10.2013

Rotari klubovi iz Crne Gore, zajedno sa svim klubovima iz Distrikta 2483, uzeli su učešća u obilježavanju značajnog jubileja - 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša. Ovim povodom odžana je svečana akademija sa bogatim programom u Zetskom Domu.

Prema programu obilježavanja rotarijanci iz Distrikta 2483 zajedno su izašli na Lovćen i posjetili muzeje grada Cetinja, nakon čega je održan sastanak Guvernera Distrikta 2483 sa predsjednicima crnogorskih rotari klubova.

U sklopu obilježavanja Jubileja, crnogorski klubovi u saradnji sa Distriktom 2483 obezbijedili su vrijednu donaciju za cetinjski Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Dodjeli donacije prisustvovali su članovi Rotary Internationala, predstavnici dnevnog centra i gradske uprave, dok su se prisutnima obratili gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović, predstavnik Rotary Internationala Nela Vitić i guverner distrikta 2483 Velimir Stefanović.

Izražavajući svoje zadovljstvo, guverner distrikta 2483 Velimir Stefanović izjavio je da mu je drago da su rotari klubovi Crne Gore uspjeli da realizuju ovu akciju, koja ima humani karakter. Donaciju Rotary Internationala - distrikta 2483, koji okuplja članove sa područja Crne Gore, čini 10 računara i kopir aparat.

Na kraju dana, nakon cjelodnevnih aktivnosti Rotarijanci su imali svečanu večeru kojom je na najljepši način završeno druženje i obilježavanje jubileja.