Novogodišnji pokloni za djecu 22.12.2013

Rotari klub Bijelo Polje će u susret Novoj 2014. godini podijeliti 1200 paćetića djeci u opštinama koje pokriva ovaj klub. Akcija se realizuje u saradnji sa brojnim javnim i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima porodice i djece kao što su: JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju ,,TISA”, “Udruženje slijepih Bijelo Polje i Mojkovac“, JU „Centar za podršku djeci i porodici“, „Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama“, NVO „Snažna mama“, „Centar za medijaciju“, kao i sa drugim organizacijama, seoskim školama i vrtićima u gradovima na sjeveru Crne Gore.

Rotari klubovi u Crnoj Gori u saradnji sa rotari klubovima iz Engleske organizuju raspodjelu “shoebox” paketića koje su djeca iz Engleske uputila djeci iz Crne Gore.

Šest crnogorskih rotari klubova svake godine podijele više hiljada