ODRŽAN PETS ZA CRNOGORSKE KLUBOVE 25.03.2015

President Elect Training Seminar za predsjednike, sekretare i članove Rotari i Rotaract klubova u Crnoj Gori u 2015/2016 godini održan je u subotu, 21 marta 2015. godine u Podgorici sa početkom u 09:00h u Hotelu Ramada. Domaćin PETS-a je bio Rotari klub Podgorica.

PETS je seminar za obuku izabranih predesednika, sekretara i članova Rotari i Rotaract klubova. Održava se jednom godišnje. Cilj PETS je da pripremi izabrane predstavnike klubova za obaveze u godini u kojoj vode svoj Rotari klub. PETS je obavezan za izabrane predsjednike i sekretare klubova koji prvi put preuzimaju dužnost u klubovima.

Ispred RC Bijelo Polje na PETS-u  je ucestvovao Dejan Zejak, koji je održao prezentaciju "Članstvo i razvoj članstva".