ROTARY ČESMA U MOJKOVCU 27.04.2015

RC Bijelo Polje i RC Podgorica u saradnji sa opštinom Mojkovac realizuju projekat lijepe-javne česme sa simbolima Rotarija.

U centru Mojkovca počeli su radovi na izgradnji Rotary česme koju zajednički realizuju RC Bijelo Polje i RC Podgorica. Od strane Opštine Mojkovac dobijene su sve potrebne saglasnosti a završetak i otvaranje česme planirani su tokom maja. Projekatno rješenje za česmu uradio je Slavko Vujisić, član RC Bijelo Polje koji i koordinira realizacijom ovog projekta.

Zdrava voda je veliki problem čovečanstva.Voda ima izuzetan značaj za ljudski život, (6.000 dece umire svakog dana zbog bolesti koje izaziva zagađena voda), a RC Bijelo Polje i RC Podgorica ovim projektom na simboličan način podjećaju koji značaj ima zdrava voda i regulacija otpadnih voda.