Šta je Rotary

Kako opisati organizaciju koja se zove “Rotari”?

Rotari klubovi imaju izuzetno mnogo karakteristika, a njihovi članovi – milion Rotarijanaca, bave se veoma raznovrsnim aktivnostima.

Postoje obilježja koja definišu služenje: međunarodni karakter, prijateljstvo, klasifikacija svake profesije, razvijanje dobre volje i razumijevanja u svijetu, insistiranje na visokim standardima, briga za druge ljude i još bezbroj drugih atributa.

Godine 1976. Predsjedništvo Rotari Internešnala odlučilo je da napravi kratku definiciju o osnovnim aspektima Rotarija.

Obratili su se trojici članova Odbora za odnose s javnošću i zatražili da im se prezentira definicija Rotarija u jednoj rečenici.

Poslije mnogobrojnih nacrta, odbor je prezentirao sljedeću definiciju, koja se od tada koristi u raznim publikacijama Rotarija.

Ona glasi:

Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom svijeta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svijetu”.

Ovih 30 riječi vrijedi zapamtiti jer one predstavljaju najkraći odgovor na pitanje:

Šta je Rotari klub?