Svjetsko sedište RI

Sjedište Rotari Internešnala se uvijek nalazio u okolini Čikaga, Ilinoj, SAD. Prvo sjedište nalazilo se u samom Čikagu, a onda se 1954. godine našla pogodna zgrada u okolini Čikaga, u Evanstonu. Ova zgrada u aveniji Ridž bila je dovoljna za potrebe Rotari sekretarijata sve do 1980-ih kada su proširenje programa, nastanak Rotari Fondacije i nove PolioPlus aktivnosti rezultirali u nedostatku prostora tako da su pojedini zaposleni morali da budu smješteni u obližnje kancelarije.

Kada je 1987. godine u Evanstonu moderna 18-spratna poslovna zgrada stavljena na prodaju, RI je smatrao da će ona zadovoljiti potrebu za prostorom, ne samo u tadašnjem trenutku, već i u doglednoj budućnosti.

Zgrada nazvana Rotari Centar Jedan omogućiće efikasnije funkcionisanje Rotari Internešnala još mnogo godina.