Test četiri pitanja

Širom svijeta, jedna od najčešće štampanih i citiranih poruka iz oblasti poslovne etike je Rotarijanski “Test četiri pitanja”.

Test je 1932. smislio Rotarijanac Herbert J. Tejlor kada je zamoljen da preuzme rukovođenje kompanijom Klub Aluminijum koja se nalazila pred bankrotstvom.

Tejlor je tražio način da spase tonuću kompaniju koja se nalazila u velikim finansijskim teškoćama. Sastavio je pravilnik o ponašanju kojeg su morali da se pridržavaju svi zaposleni za vrijeme rada.

Test četiri pitanja postao je pravilnik za ponašanje svih u odjeljenju prodaje, proizvodnje, marketinga, kao i u odnosima sa distributerima i klijentima. Pridržavanje ovih pravila smatra se razlogom za preživljavanje kompanije.

Herb Tejlor bio je predsjednik Rotari Internešnala 1954-55. Test četiri pitanja usvojen je u Rotariju 1943. godine i preveden je na preko 100 jezika i štampan je u hiljadu varijanti. Svi Rotarijanci treba da znaju ovu poruku i da je se pridržavaju. “Za sve stvari koje mislimo, govorimo ili radimo, treba da se zapitamo:

1. Da li je ISTINITO?

2. Da li je POŠTENO prema svima?

3. Da li će dovesti do DOBRE VOLJE I BOLJIH PRIJATELJSTAVA?

4. Da li će biti KORISNO za sve?

 

ČETIRI AVENIJE DJELOVANJA

 Izraz “Četiri Avenije djelovanja” se često koristi u Rotari literaturi i informacijama. Avenije su odraz četiri elementa koji čine Načela Rotarija: Služenje u klubu,

Služenje u profesiji, Služenje zajednici i Međunarodno služenje,Iako se Avenije djelovanja ne nalaze ni u jednom formalnom dokumentu kao što je Statut Rotarija, ovaj koncept je opšte prihvaćen kao način opisivanja osnovnih oblasti djelovanja Rotarija.

– “Služenje u klubu” podrazumijeva sve aktivnosti koje Rotarijanci treba da realizuju radi uspješnog funkcionisanja kluba.

-“Služenje u profesiji” govori o mogućnostima svakog Rotarijanca da kroz svoju profesiju gaji poštenje i korisnost svog zanimanja i da ih predstavlja ostalim članovima.

– “Služenje zajednici” vezano je za aktivnosti koje Rotarijanci realizuju u cilju poboljšanja kvaliteta života svoje zajednice. To često podrazumijeva pomoć mladima, starima, hendikepiranim osobama i drugima koji u Rotariju vide nadu za bolji život.

-Četvrta avenija, “Međunarodno služenje” opisuje mnogobrojne programe i aktivnosti koji Rotarijanci realizuju radi podsticanja međunarodnog razumevanja i mira u svijetu.Projekti Međunarodnog služenja odgovaraju na humanitarne potrebe naroda u mnogim zemljama.

Kada Rotarijanac razumije i putuje “ Avenijama djelovanja” tada Načela Rotarija još više dobijaju na značaju.