Bez ličnih privilegija

Često prijatelji pitaju da li Rotarijanci dobijaju posebne poslovne beneficije zahvaljujući članstvu u Rotariju. Da li Rotarijanci treba da očekuju poseban popust ili neku drugu privilegiju zato što posluju sa kolegom Rotarijancem?

Odgovor je sasvim jasan: “ne”.

Priručnik o procedurama Rotarija jasno ističe stav Rotarija vezan za ovo pitanje. Politika koju je usvojilo Predsjedništvo RI još 1933. godine jeste da “Rotarijanac ne treba da očekuje, a još manje smije da traži, veću pažnju ili privilegije od kolege Rotarijanca nego što bi ovaj dao bilo kom poslovnom ili profesionalnom partneru sa kojim ima poslovne veze”.

Prije više od 50 godina ovaj koncept formulisan je ovako: “pravi prijatelji ne traže ništa jedan od drugoga i svaka zloupotreba prijateljskog povjerenja zarad profita je stran duhu Rotarija”.

Ipak, ako novi poslovi ili proširenje poslova nastane kao prirodna posledica prijateljstva koji je nastao u Rotariju, to je isto kao i da se takav razvoj situacije desio i izvan Rotarija, tako da se on ne smatra kršenjem etičkih principa Rotarija.

Važno je zapamtiti da je osnovni cilj članstva u Rotariju taj da se svakom članu pruži mogućnost da služi drugima i da članstvo ne treba koristiti kao sredstvo za ličnu dobit ili posebne privilegije.