Rotaract

Poslije uspjeha koji su imali Interakt klubovi organizovani za mlade srednjoškolskog uzrasta 60-tih godina, Bord direktora RI je 1968. osnovalo Rotaract.

Ova nova organizacija imala je za cilj promovisanje odgovornosti građana i davanja podrške mladim ljudima sa liderskim sposobnostima u uzrastu između 18 i 30 godina.

Prvi Rotarakt klub osnovao je Rotari klub Šarlot Sever iz Šarlota, Sjeverna Kalifornija.

Rotarakt klubovi ističu važnost lične odgovornosti kao osnove za lični uspjeh i učešće u životu zajednice. Svaki klub sponzoriše godišnji projekat kojim promoviše visoke etičke standarde u poslovnom i profesionalnom životu.

Rotarakt takođe pruža mogućnosti koje vode ka boljem međunarodnom razumijevanju i dobroj volji među ljudima.

Rotarktovci učestvuju u mnogobrojnim društvenim aktivnostima kao i u programima za poboljšanje života u njihovoj zajednici.

Rotarakt klubovi mogu da postoje samo ako su stalno sponzorisani, vođeni i savjetovani od strane Rotari kluba. Programi Rotarakta grade se oko motoa ”prijateljstvo kroz služenje”.