Žene u Rotariju

Do 1989. godine Statut i Pravilnik Rotari Internešnala predviđali su da članovi Rotari kluba mogu biti samo muškarci. Godine 1978. Rotari klub Duarte,

Kalifornija, pozvao je tri žene da postanu članovi. Predsjedništvo RI je zabranilo rad ovog kluba zbog kršenja Statuta RI. Klub je tužio RI za povredu građanskih prava koji zabranjuje svaku diskriminaciju u poslovnim organizacijama ili javnim institucijama. Apelacioni sud i Vrhovni sud Kalifornije podržao je stav Duarte kluba i donio presudu da RI ne može da zabrani rad klubu zato što je primio žene u članstvo. Vrhovni sud SAD je podržao odluku kalifornijskog suda uz obrazloženje da Rotari klubovi imaju “poslovni cilj” i da su na neki način javne institucije. Ova presuda donijeta 1987. godine imala je za posljedicu da su žene mogle biti primane za članove u svakoj zemlji koja ima sličnu pravnu regulativu po pitanju “javnih institucija”.

Izmjene u Statutu RI usvojene su 1989. na Pravnom Savjetu tako što je iz Statuta izbačen član u kome se kaže da članovi mogu biti samo muškarci.