Moto Rotarija

Prvi moto Rotari Internešnala, “Najviše dobija onajkoji najviše daje (služi)” usvojen je na drugoj Rotari konferenciji održanoj u avgustu 1911. godine u Portlandu, Oregon.

Ovu misao izrekao je čikaški Rotarijanac Art Šeldon 1910. godine kada je držao govor u kome je između ostalog rekao:

“Najviše dobije onaj koji drugima najviše daje”.

Otprilike u isto vrijeme, Ben Kolins, predsjednik Rotari kluba Minianapolisa, Minesota, izjavio je da je najbolji način da se organizuje Rotari klub pridržavanje pravilu

“Služiti druge, ne gledati sebe”.

Ova dva slogana, nešto izmijenjena, formalno su usvojeni kao zvanični motoi Rotarija na konferenciji u Detroitu 1950. godine: “Najviše dobija onaj koji najviše služi” i “Nesebično služiti”.

Pravni Savjet je 1989.proglasio “Nesebično služiti” za osnovni moto Rotarija s obzirom da on najpotpunije izražava filozofiju nesebičnog volonterskog služenja.