Pol Haris

Da li je Pol Haris bio prvi predsjednik Rotari kluba?

Ne.

Da li je Pol Haris bio prvi predsjednik Rotari Internešnala?

Da.

Postoji jednostavno objašnjenje za ovu očiglednu kontradikciju. Iako je Pol Haris bio osnivač i organizator prvog Rotari kluba u Čikagu 1905. godine, čovjek kome je dodijeljeno mjesto prvog predsjednika bio je jedan od ostalih osnivača – Silvester Šil.

Do 1910. godine bilo je 16 Rotari klubova povezanih u organizaciju koja se zvala Nacionalna organizacija Rotari klubova. Nekoliko godina kasnije, sa osnivanjem klubova u Vinipegu, Kanada i u Engleskoj, Irskoj i Škotskoj, ime organizacije promijenjeno je u Međunarodnu organizaciju Rotari klubova. Godine 1922. ime je skraćeno na Rotari Internešnal.

Kada je, 1910., stvorena prva organizacija Rotari klubova, Pol Haris je izabran za prvog predsjednika. Služio je na ovoj dužnosti od 1910. do 1912. godine.

Tako je začetnik Rotari ideje, koji je odbio da bude predsjednik prvog kluba, postao prvi predsjednik svjetske organizacije, Rotari Internešnala.