Točak-Ablem Rotarija

Od najranijih dana, zupčanik je bio i ostao symbol Rotarija. Prvo grafičko rješenje zupčanika dao je čikaški Rotarijanac Montag Ber. On je po profesiji bio graver inacrtao je simbol Rotarija: jednostavan točak seoskih kola sa nekoliko linija koje su označavale prašinu i pokret.

Točak je predstavljao “Civilizaciju i pokret”. Većina prvih klubova imale su neku varijantu točka odštampanu na svojimmemorandumima ili publikacijama. Konačno, 1922. godine, odlučeno je da svi Rotari klubovi treba da imaju jedinstveno rješenje ekskluzivnog simbola Rotarija. Tako je 1923. godine, Organizacija Rotari Internešnala prihvatila jedinstveno rješenje za amblem – zupčanik sa 24 zupca I šest paoka.

 

Grupa inženjera je prokomentarisala ovo rješenje tvrdeći da zupčanik bez žljeba za osovinu ne može da funkcioniše. Tako je 1923. godine rješenju dodat žljeb za osovinu i od tada imamo amblem koji je zvanično prihvaćen kao amblem Rotari Internešnala.